Bine ai venit, utilizator! [ Inregistrare | Autentificarerss

Adauga anunt
  • Blog
  • Nicio categorie

10Lei

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti

  • Judet: Bucuresti
  • Localitate: Bucuresti
  • Localizare: Str. Occidentului nr.14, sector 1, Bucuresti
  • Telefon: (037) 278 8043/ Fax: (021) 3125270
image

•CRF Bucuresti este infiintat prin HG 542/1995, modificata prin HG 1321/1996, prin HG 850/1998, prin OG 81/2001, aprobata prin Legea 106/2002, prin HG 710/2002, prin OG 74/2003, aprobata prin Legea 525/2003 si Hotarârea Guvernului nr. 1083/2004 si …….
•CRF Bucuresti este institutie publica autonoma, autofinantata, coordonata metodologic de Institutul National de Administratie.
•CRF Bucuresti raspunde de pregatirea profesionala a alesilor locali, a functionarilor publici si a personalului contractual din judetele:
◦Arges
◦Dâmbovita
◦Ilfov
◦Prahova
◦Teleorman
si din Municipiul Bucuresti cu cele 6 sectoare.

Acreditari

Conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1083 din 2004 CRFCAPL Bucuresti furnizeaza programe de formare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al prefecturilor, din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate, precum si a altor categorii de persoane interesate în domeniul administratiei publice.

Atestarea absolvirii programelor de perfectionare organizate de CRFCAPL Bucuresti se face prin certificate tip INA, recunoscute de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în conditiile legii.

CRFCAPL Bucuresti ofera servicii de evaluare de competente profesionale si cursuri de specializare si perfectionare finalizate cu certificate recunoscute la nivel national, având regimul actelor de studii, conform acreditarii primite din partea ECDL Romania si a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.

CRF Bucuresti este acreditat de ECDL ROMANIA ca Centru de formare si evaluare a competentelor conform standardului ECDL-F pentru utilizarea calculatorului.

CRFCAPL Bucuresti este autorizat de catre CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor ca Centru de evaluare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decât cele formale, pentru ocupatia:
•Manager de Proiect
conform Standardului Ocupational R38.

Certificatul de evaluare a competentelor are regimul actelor de studii si este recunoscut la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Ordonantei Guvernului României nr.129 din 2000 si se încadreaza în cerintele impuse de Legea nr. 339 din 2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale.

CRFCAPL Bucuresti este autorizat de catre CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, ca Furnizor de programe de specializare si perfectionare pentru urmatoarele ocupatii din codul COR – Codul Ocupatiilor din România conform standardelor ocupationale din domeniul „Administratie si servicii publice”:
•Manager proiect – cod COR: 241919
•Formator – cod COR: 241205
•Inspector Resurse Umane – cod COR: 342304
•Contabil – cod COR: 343302
•Agent agricol – cod COR: 321301
•Lucrator social – cod COR: 513903
si pentru competente comune mai multor ocupatii:
•Management
•Utilizarea calculatorului
Cursurile au recunoastere nationala si se finalizeaza cu diplome recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Ordonantei Guvernului României nr.129 din 2000 si au regimul actelor de studii.

Cursuri de perfectionare-specializare conform standardelor ocupationale, autorizate de CNFPA

Cursurile de perfectionare-specializare autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor urmeaza Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu 2005 – 2010 aprobata prin HG nr. 875/2005 care are ca obiectiv strategic cresterea calitatii si eficientei sistemului de formare profesionala continua pe baza Cadrului European al Calificarilor.

CRFCAPL Bucuresti este acreditat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor ca Furnizor de programe de specializare si perfectionare pentru urmatoarele:
• ocupatii din codul COR – Codul Ocupatiilor din Romania, conform standardelor ocupationale din domeniul „Administratie si servicii publice”:
o Manager proiect – cod COR: 241919
o Formator – cod COR: 241205
o Inspector resurse umane – cod COR: 342304
o Contabil – cod COR: 343302
o Agent agricol – cod COR: 321301
o Lucrator social – cod COR: 513903
• competente comune mai multor ocupatii:
o Management
o Utilizarea calculatorului

Pentru mai multe detalii privind continutul cursurilor si persoanele de contact va rugam sa accesati (click! stanga pe mouse) FISA CURSULUI dorit din lista de mai sus.

Inscrierea la curs se face prin transmiterea (prin fax, e-mail sau curier) a FISEI DE INSCRIERE completata pe adresa CRFCAPL Bucuresti (mentionata mai jos), urmând ca apoi, in functie de numarul de locuri disponibile, sa se faca programarea si completarea dosarului de participare.

Programele de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor de specializare-perfectionare au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Ordonantei Guvernului României nr.129 din 2000.

OFERTA DE CURSURI CINAQ

Reţeaua furnizorilor de formare profesională CINAQ, înfiinţată în 7 ianuarie 2008. conform prevederilor H.G. nr.1083 din 2004, este constituită din Intitutul Naţional de Administraţie şi cele opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, în scopul de a întări colaborarea acestor instituţii în realizarea procesului de formare continuă a personalului administraţiei publice din România.

Cu un număr mediu anual de peste 1000 de programe de formare organizate de către Centrele Regionale de Formare şi peste 300 programe realizate de către INA, CINAQ reprezintă partenerul ideal al administraţiei publice locale şi centrale în formarea competenţelor profesionale pentru toate categoriile de personal.

Pentru perioada 28 iunie – 20 septembrie 2009 CINAQ organizează în comun 20 programe modulare de formare continuă cu durata de 7 zile în domeniul general de perfecţionare „Managementul resurselor administraţiei publice”, astfel:

Cod Denumire program
001 Organizarea si contractarea achiziţiilor publice
002 Contabilitate publică si proceduri specifice
003 Audit intern pentru sectorul public
004 Control si inspecţie în administraţia publică
005 Managementul şi metodologia proiectelor cu finanţare europeană
006 Relaţii publice, ONG, protocol si comunicare instituţională
007 Transparenţă decizională si informaţii de interes public
008 Gestiunea informaţiilor clasificate si protecţia datelor cu caracter personal in administraţia publică
009 Acte, contracte si contencios administrativ
010 Fond funciar, registru agricol si evidenŃa proprietăţii publice
011 Proceduri de stare civilă si evidenŃa persoanelor
012 Patrimoniu si investiţii publice
013 Reglementare si control in urbanism si amenajarea teritoriului
014 Dezvoltare durabilă si protecţia mediului
015 Fonduri structurale. Proiecte si bune practici
016 Instituţiile administraţiei publice naţionale si europene
017 Managementul serviciilor publice deconcentrate
018 Resursele umane si gestiunea de personal in instituţiile publice
019 Administrarea descentralizării si dezvoltare economică locală
020 Finanţarea administraţiilor publice. Practica bugetară

www.crfb.ro

3219 total views, 1 so far today

  

ServNet Network


Service calculatoare sector 1

Lasa un comentariu

Current day month ye@r *

Pentru a afla mai multe detalii puteti contacta autorul anuntului folosind formularul de mai jos:

Locatie

Selectati judetul